Zdravje

Zdravstveno zavarovanje

V primeru veljavnega statusa študenta, je študent do 26. leta starosti zavarovan prek staršev. Ko študent dopolni 26 let mora sam poskrbeti za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Zdravstveno zavarovanje delimo na:

 • obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
 • zdravstveno zavarovanje v tujini,
 • nezgodno zavarovanje.


V Sloveniji zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje na podlagi ZZVZZ izvajajo 3 slovenske zavarovalnice:

 • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.,
 • Adriatic Slovenica d.d.,
 • Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d.


Študent, ki je že dopolnil 26. let ali študent, ki »pavzira«, ne more biti več zavarovan kot družinski član. Izbere lahko eno izmed naslednjih možnosti:

 • da se zavaruje kot občan preko občine pod katero spada stalno bivališče,
 • da se zavaruje kot samostojni zavezanec preko ZZZS,
 • da zaprosi za denarno socialno pomoč in mu dopolnilno zdravstveno zavarovanje plača država.


Poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja je potrebno skleniti tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj obvezno večine zdravstvenih storitev ne krije v celoti. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je priporočeno skleniti takoj, ko postanete zavezanci za plačilo zdravstvenega zavarovanja, in sicer pri eni izmed 3 zgoraj naštetih zavarovalnicah.

Zdravstvena oskrba študentov

Vsaka zavarovana oseba ima pravico do izbire osebnega zdravnika (splošnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa). Osebnega zdravnika se lahko zamenja po preteku enega leta, pri čemer ni potrebno navesti razloga za zamenjavo. Lahko pa se zamenjava opravi tudi pred pretekom 1 leta, pri čemer je potrebno navesti razlog.

Na spletni strani ZZZS dobite podatek kateri zdravniki še opredeljujejo. Seznam prostih zdravnikov, ki sprejemajo paciente je dosegljiv TUKAJ.
Zdravniki, ki imajo indeks nad 110 se lahko sami odločijo ali bodo pacienta sprejeli ali ne. Prosti zdravniki opredelitve ne smejo odkloniti.

Zdravstveni dom Koper

Študente za sistematske preglede zdravstveni dom razporeja sproti glede na interno organizacijo dela njihovih zdravnic. Študenti, ki potrebujejo obisk pri zdravniku zaradi bolezni morajo predhodno poklicati na telefonski številki 05 664 72 84 ali 05 664 72 85. Izjema so urgentna stanja, ki seveda ne potrebujejo predhodnega naročanja.

Zobozdravstveno varstvo za študente
Študentje lahko dežurnega zobozdravnika obiščejo v petkih popoldan med 15. in 18. uro po razporedu, ki je na razpolago v zdravstvenem domu Koper.
Študentje lahko dežurnega zobozdravnika ob sobotah, nedeljah in praznikih obiščejo med 8. in 12. uro v dežurni ambulanti Zdravstvenega doma Bonifika.

Ginekolog za študentke
Ginekolog, ki še sprejema paciente je:
Janislav Ravnikar, dr. med.spec.gin. in porod.
Obrtniška ulica 30,
6000 Koper
Tel.: 05 66 47 444

Zdravstveni dom Izola

Študentje ste upravičeni do zdravstvene oskrbe v nujnih primerih. Obrnete se lahko na spodnji kontakt:

 • Zdravstveni dom Izola
 • Ulica oktobrske revolucije 11
 • 6310 Izola
 • e-mail: info@zd-izola.si
 • Telefon: 05/66 35 050

Zdravstveni dom Piran

Študentje ste upravičeni do zdravstvene oskrbe v nujnih primerih. Obrnete se lahko na spodnji kontakt:

 • Zdravstveni dom Piran
 • Cesta solinarjev 1, Lucija
 • 6320 Portorož
 • Telefon: 05 677 33 20

Za premagovanje osebnih stisk in osebnostno rast se lahko obrnete na PRIMSS.