Temeljni akti

Študentska ustava

Statut ŠOUP 2023

Zakon o skupnosti študentov

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Prosilci informacij javnega značaja po ZDIJZ morajo svoje zahteve nasloviti na elektronski naslov zdijz@soup.si. V svoji zahtevi so prosilci dolžni priložiti ustrezen dokaz o svoji istovetnosti.